לדלג לתוכן

איך להתחיל

ללמוד על טכנולוגיה של ויקימדיה

חקירת תוכנת הקוד הפתוח והרכיבים הטכניים מאחורי מיזמי ויקימדיה.

הבנת תהליך הפיתוח

מידע על איך פועלים פרויקטי תוכנה של ויקימדיה ואיך לתרום תרומות טכניות.

לימוד בעזרת דפי הדרכה

מעקב אחר תרגילי קידוד עם הדרכה צעד־צעד.

עיון לפי שפת תכנות

מציאת ספריות לקוח, יישומים לדוגמה, ופרויקטי קוד פתוח בשפות הקידוד המועדפות עליך.