לדלג לתוכן

לימוד עם מדריכים

מעקב אחר תרגילי קידוד עם הדרכה צעד־צעד.

מדריכים לשימוש בתוכן ובנתונים

לימוד היסודות של השימוש בתוכן ובנתונים של ויקימדיה בפרויקט שלך.

עיון במדריכים

מדיכים לבניית כלים ובוטים

לימוד היסודות של כתיבת קוד שמתקשר עם מיזמי ויקימדיה.

עיון במדריכים