Przejdź do treści

Operacje techniczne Wikimedia

Znajdź informacje o infrastrukturze i zespołach stojących za technologią Wikimedia.

Narzędzia i usługi w chmurze

Learn about shared hosting, data services, and other infrastructure support for technical contributions to Wikimedia projects.

Monitoring wydajności

Monitoruj obecną i przeszłą wydajność witryn Wikimedia.

Zasady bezpieczeństwa

Przeczytaj zasady bezpieczeństwa platformy MediaWiki i Fundacji Wikimedia.

Wdrożenia oprogramowania

Śledź wdrożenia oprogramowania na serwerach Fundacji Wikimedia.

Infrastruktura danych strukturyzowanych

Wikibase is open source software for collaborative knowledge bases and linked open data. Learn about the system architecture of the software behind Wikidata.

Infrastruktura techniczna

Dowiedz się o podstawowej infrastrukturze Wikimedia, takiej jak sieci, centra danych i logi, oraz przeglądaj diagramy architektury.

Proces podejmowania decyzji w sprawach technicznych

Dowiedz się, dlaczego i w jaki sposób podejmowane są decyzje techniczne oraz przeglądaj zapisy decyzji.