Przejdź do treści

Explore featured apps

See examples of open source apps and data visualizations built with Wikimedia content and data.

Browse example apps that demonstrate best practices for using Wikimedia APIs, including fetching wiki content, logging in, and editing pages.

Wikipedia visualizations

“See, also” is a gallery of apps that visualize data from Wikipedia. Check out the gallery to get inspired and learn about available data and APIs.

Wikidata visualizations

Wikidata is a machine-readable knowledge base with millions of items. Browse this list of visualizations to get inspired and see open source examples of how to reuse Wikidata.

Toolhub

Toolhub to katalog narzędzi ułatwiających edycję i utrzymanie projektów Wikimedia. Użyj Toolhub, aby odkrywać nowe narzędzia, łączyć się z opiekunami narzędzi i udostępniać listy ulubionych narzędzi.