Przejdź do treści

Access open data

Explore public data that you can use in research and machine learning.

Use Wikimedia open data

Access publicly-available, open-licensed data about Wikimedia projects, including bulk downloads, streams of recent changes, and page statistics.

Explore structured data with Wikidata

Wikidata is a free and open knowledge base that can be read and edited by both humans and machines. Learn how to access data from Wikidata, and follow best practices for reusing it.

Pobieraj zawartość masowo

Uzyskaj dostęp do bezpłatnych plików do pobrania treści wiki i danych, które możesz wykorzystać w badaniach, czytaniu offline, edytowaniu przez boty i innych projektach.