Przejdź do treści

Use wiki content

Find open source libraries, get started using the API, or download content in bulk.

Introduction to Wikimedia projects

Wikimedia content is organized by project and language. Each project hosts a different type of free content, like encyclopedia articles on Wikipedia, media files on Wikimedia Commons, and structured data on Wikidata.

Review the terms and conditions

Most Wikimedia content is licensed under a Creative Commons license that allows free reuse with attribution. You can check the bottom of any wiki page to find the applicable license.

Przeglądaj biblioteki według języka programowania

Biblioteki klienta API ułatwiają pisanie kodu wchodzącego w interakcję z API. Odwiedź tę listę, aby przeglądać popularne biblioteki API MediaWiki według języka programowania.

Korzystaj z API

API MediaWiki zapewnia programowy dostęp do treści na dowolnej wiki Wikimedia. Możesz używać interfejsu API do wyszukiwania i wyświetlania stron wiki, pobierania plików multimedialnych, edytowania stron i zarządzania wiki.

Pobieraj zawartość masowo

Uzyskaj dostęp do bezpłatnych plików do pobrania treści wiki i danych, które możesz wykorzystać w badaniach, czytaniu offline, edytowaniu przez boty i innych projektach.

Get services for enterprise

Wikimedia Enterprise provides a suite of APIs and services designed for high-volume, commercial access to Wikimedia content and data.